5.B

Torstai 8.10.

Matematiikka

Kappaleeseen 21 liittyvä moniste loppuun.

Englanti

Lue kappale 4 tekstikirjasta ja tee työkirjasta s. 50-51 t. 2, 4.

Keskiviikko 7.10.

Matematiikka

Kappale 21 eka aukeama ja mökki.

Englanti

Työkirjasta teimme tunnilla tehtävät 17-18 sivuilta 44-45.

Tiistai 6.10.

Äidinkieli

Tekstikirjasta s. 37 t 1-2a vihkoon. Työkirjasta sivut 26-27 t. 1-2.

Matematiikka

Eka aukeama loppuun kappaleesta 20 ja mökki 20.

Ympäristöoppi

Lukuläksynä luku 7 Ilmaston muutos reppu.tampere.fi -osoitteesta. Monisteesta luvusta 7. tehtävät 1-2.

Maanantai 5.10.

Matematiikka

Keskiviikkoon mennessä aukeama 20 ja mökki. Jatkamme huomenna kappaletta 20.

Äidinkieli

Työkirjasta sivut 24-25 ja tekstikirjasta sivu 35 t. 1-2 vihkoon.

Uskonto

Lukuläksyksi kappale 7 s. 24-25 ja tehtävät 1-2 s. 25 vihkoon.

Perjantai 2.10.

Ympäristöoppi

Lukuläksynä luku 6. Maapallo kotimme -jaksosta Aivot-materiaalista reppu.Tampere.fi -osoitteesta. Siihen liittyen monistepaketista tehtävä 1. Aiheena kierrätystalous.

Torstai 1.10.

Matematiikka

Kappaleesta 19 ensimmäinen aukeama ja mökki 19.

Äidinkieli

Tehtävät 1, 2, 3 ja + sivuilta 22-23 työkirjasta.

Englanti

Tunnilla käytiin kappale 3 tekstikirjasta ja siihen liittyen tehtiin tehtävät 10 ja 11 sivuilta 41-42. Läksyksi tehtävä 12 s. 42 eli lukuläksyksi kappale 3.

Keskiviikko 30.9.

Matematiikka

Kaksi monistetta loppuun kappaleesta 18.

Englanti

Tunnilla tehtiin kappaleesta 3 tehtävät 4, 6 ja 7.

Läksyksi tuli kirjoittaa vihkoon t. 3 s. 38 sanat enkuksi ja suomeksi.

Historia

Kappaleesta 6 tehtävät 1-5 vihkoon läksyksi. Koe on ensi keskiviikkona, joten siihen kannattaa aloittaa valmistautuminen ajoissa.

Maanantai 28.9.

Matematiikka

Sivu 75 loppuun ja mökki 17.

Äidinkieli

Luettiin tunnilla tekstikirjasta aukeama 28-29 ja työkirjasta tuli läksyksi aukeama 18-19 tehtävät 1-3.

Keskiviikko 23.9.

Matematiikka

Kaksi monistetta kappaleesta 16 valmiiksi.

Englanti

s. 29 t. 13b järjestysluvut vihkoon.

Tiistai 22.9.

Matematiikka

Kappaleesta 16 eka aukeama ja mökki. Huomaa myös vihkotehtävät.

Ympäristöoppi

Lukuläksynä luku 4. Aivot -materiaalista osoitteesta reppu.tampere.fi. Tee aiheeseen liittyvä moniste loppuun.

Äidinkieli

Aloitimme tietotekstin kirjoittamista Kotimme maapallo -aiheesta. Jatkamme huomenna eteenpäin.

Maanantai 21.9.

Äidinkieli

Kirjoita äidinkielen vihkoon kattavat muistiinpanot valitsemastasi luvusta ympän monistepaketista, jonka aiheena on ympäristöopin jakso ”Kotimme maapallo”. Ohjeet löytyvät äidinkielen tekstikirjasta sivulta 24-25 kohta ”Nyt suunnitellaan”. Monistepaketin nimi on ”Lamppulauseet”.

Historia

Lukuläksynä luku 6 s.32-37.

Perjantai 18.9.

Ympäristöoppi

Lue Aivot -materiaalista viidensien luokkien osuudesta ”Kotimme maapallo” luku 3 Maapallo liikkuu avaruudesta. Tee moniste loppuun.

Torstai 17.9.

Matematiikka:

Kpl. 15 eka aukeama ja mökki 15.

Englanti:

Työkirjasta tehtävät 10 ja 15 sivuilta 28 ja 30.

Keskiviikko 16.9.

Matematiikka:

Eka aukeama ja mökki kappaleesta 14.

Englanti:

Lue kappale 2 s. 16-17 kolme kertaa ja siihen liittyen väritä kolme hymynaamaa työkirjan sivulta 29 t. 12. Pyydä vanhemman kuittaus tehtävän alle.

Muista myös lukea äidinkielen oikeinkirjoituskokeeseen, joka on huomenna torstaina!

Tiistai 15.9..

Matematiikka:

Kappale 13 eka aukeama ja mökki 13. Huomaa myös vihkotehtävät.

Maanantai 14.9

Äidinkielessä teimme kertausmonisteita liittyen oikeinkirjoitukseen. Matematiikassa teimme kokeen.

Läksyksi tuli lukea kappale 5 s. 28 alkaen historiasta.

Perjantai 11.9.

Ympäristöoppi:

Lue reppu.tampere.fi-osoitteesta (https://reppu.tampere.fi/) Aivot -materiaalista 5.-luokkien kohdalta ”Kotimme on maapallo” luku 2 ”Auringon kiertolaiset”. Tee tehtävämoniste.

Keskiviikko 9.9.

Englanti: Kirjoita vihkoon s. 24 t. 4 sanat vihkoon enkuksi ja suomeksi.

Historia: Lue kpl. 4 s. 26-27 tee tehtävät 1-2 s. 27, kirjoita keltainen Muista nämä! -laatikko vihkoon.

Tiistai 8.9.

Matematiikka:

Kappaleesta 12 eka aukeama valmiiksi.

Äidinkieli:

Työkirjan sivut 14-15 loppuun.

 

Maanantai 7.9

Matematiikka: Läksynä kappale 11 eka aukeama ja mökki 11.

Äidinkieli: Tekstikirjasta s. 22-23 tehtävät 3-4 vihkoon.

Perjantai 4.9.

Ympäristöoppi: Lukuläksynä kappale 7, sekä vihkoon tehtävät 1-4 s. 32.

Äidinkieli: Työkirjasta sivut 12-13, sekä tekstikirjasta sivut 19-21 ja vihkoon tehtävät 1-2 sivulta 21.

Torstai 3.9:

Englanti: Läksynä lukea sanakokeeseen, joka on ensi keskiviikkona 9.9. (s. 12 t. 3 sanat ja t. 14 7a tummalla fontilla olevat sanat).

Äidinkieli: Työkirjan sivut 10-11 tehtävät 1-5, sekä +-tehtävä vihkoon.

Yhteiskuntaoppi: Lukuläksynä sivut 22-24. Kirjoita vihkoon Muista nämä! -laatikon asiat sivulta 23.

 

 

Keskiviikko 2.9.

Matematiikka: Kappale 10 eka aukeama ja mökki.

Englanti: s. 16 t. 11 a, b, tunnilla teimme tehtävät 14-15 s. 18-19.

Historia: Lukuläksynä sivut 20-25 sekä tehtävät 1-3 sivulta 25.

Tiistai 1.9.

Äidinkieli: Luimme sivut 16-18 tekstikirjasta ja läksyksi tuli tehdä niihin liittyvät tehtävät 1-2 vihkoon sivulta 18.

Ympäristöoppi: Lukuläksyksi kappale 6 s. 26-29, sekä vihkoon tehtävät 1-2 s. 29-

Matematiikassa teimme kertaustehtäviä kappaleeseen 9.

Maanantai 31.8.

Tänään meidän luokallamme meni move-testeihin aikaa, joten emme ehtineet tehdä kovin paljon hommia oppiaineissa.

Matematiikassa teimme kappaleen 9, eli siitä läksynä eka aukeama ja mökki 9.

Historia: Luimme yhdessä kappaleen 3. Läksyksi tuli vielä lukea kotona kappale 3 sivuilta 16-19, sekä tehdä vihkoon tehtävät 1-3 sivulta 19.

 

Perjantai 28.8

Ympäristöoppi: Lukuläksynä kappale 5 ja tehtävät 1-2 s. 22 vihkoon.

Äidinkielessä kirjoitimme vihkoon päiväkirjaa viikosta, sekä harjoittelimme käsialaa.

Keskiviikkona englannista tuli läksyksi kirjoittaa työkirjan s. 12 t. 3 sanat vihkoon enkuksi ja suomeksi. Matematiikasta etenimme tällä viikolla kappaleen 8 loppuun.

Torstai 27.8

Englanti: s. 14 t. 7a, lue tekstikirjan kappale 1 3 kertaa, joista kerran ääneen. Pyydä vanhemman kuittaus luettuasi.

Yhteiskuntaoppi: Lue sivut 18-19.

Tiistai 25.8.

Matematiikka: Läksyksi eka aukeama ja mökki kappaleesta 7.

Maanantai 24.8

Matematiikka: Kappale 6 sivu 27 ja mökki 6.

Äidinkieli: Teimme oikeinkirjoitusmonisteta luokassa. Osalla puuttuu vielä tehtäviä sivuilta 4-9. Ne tulee olla tehtynä huomiseen mennessä.

Historia: Pidin valinnaisen kohdalla historiaa ja luimme kappaleen 1 sivuilta 10-13. Annoin sen vielä lukuläksyksi.

 

Perjantai 21.8

Ympäristöopissa lukuläksynä kappale 4 ja siihen liittyvät tehtävät 1-4 vihkoon.

Äidinkieli: Työkirjan sivuilta 4-9 tehtävät loppuun.

 

Torstai 20.8

Äidinkieli: Oppilaat saivat vähän vaihtelevat läksyt työkirjan sivuilta 5-9.

Englanti: Kaksi alimmaista tehtävää sivulta 10. Luokassa teimme tehtävät 6-7.

 

 

 

 

Keskiviikko 19.8

Matematiikka: kappale 5 eka aukeama loppuun, sekä mökki 5.

Historia: Lukuläksynä sivut 7-9, sekä vihkoon tehtävät 1-3.

Englanti: Lukuläksynä tekstikirjasta ”HItting the road” s. 6-7.

Tiistai 18.8

Äidinkieli: Tekstikirja s. 14-15 tehtävät 1-4 vihkoon. Osa on tehty tunnilla.

Matematiikka: Kpl. 4 eka aukeama valmiiksi ja mökki 4.

Maanantai 17.8.2020

Matematiikka: Kpl. 3 eka aukeama loppuun ja mökki 3.

Perjantai 14.8

YM: Digikasviota varten otettiin 15-20 kuvaa eri kasveista. Kotona voi jatkaa kuvien ottamista, mikäli ei saanut kaikkia kuvia otettua.

AI: Tehtiin työkirjasta sivut 2-3, sekä viisi ohjetta hyvään opiskeluun äidinkielen vihkoon. Jos nämä jäivät kesken, ne tulee tehdä kotona valmiiksi.

 

 

Torstai 13.8

Englanti: Työkirjasta s. 6 loppuun.

Matematiikka: Kpl. 1 eka aukeama ja mökki, kpl. 2 eka aukeama.

Yhteiskuntaoppi: s. 12-13 lukuläksynä.