4.A

Perjantai 15.10.

SA:

Pesemme kädet ja kuuntelemme Einkaufen-laulun ♪ ♪ Kinderlied Einkaufen – Ich kaufe alleine ein – Kinder werden groß – Hurra Kinderlieder.

Harjoittelemme erityisesti ostossanastoa Tarja Virtasen sivustolla              https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/13-ich-kaufe-ein.

Teemme kuuntelun 13 (s. 164).

Teemme oman ostoskeskustelun ryhmän kanssa: im Supermarkt, auf dem Markt, im Kleiderladen, am Kiosk, im Bonbonladen. Esitämme keskustelut.

Hausaufgabe: kertaa kappaleet 10 – 13 > suullinen koe kappaleista 10 – 13 pe 29.10.

Schöne Ferien.

 

Torstai 14.10.

MA:

 • Laskujärjestys Milli s. 122-123, lisätehtävät s. 124-125. Jatkamme samaa aihetta huomenna emmekä mene eteenpäin. Kertaa kotona laskujärjestystä.
 • Kotiläksyksi kotimökki 28

AI:

 • Kertasimme edelleen yhdyssanoja ja teimme yhdyssanamonisteen.
 • Kotiläksyksi tuli moniste yleisnimistä ja erisnimistä.

Keskiviikko 13.10.

EN: saksanlukijoiden A2-englanti (kaksoistunti)

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun Wash Your Hands Song | Music for Kids | The Singing Walrus.

Laulamme Do you have a pet? -laulun.

Toistamme eläinkuvasanat. Arvuuttelemme eläimiä pussissa Do you have ___?

Teemme eläinmonisteen (lisäharjoitus 1).

Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 3.

Teemme oman eläintarhan joko salkkuvihkoon tai videoesityksenä (s. 42).

Kuuntelemme kuuntelun 18 (s. 46).

Teemme salkkutyön 19 (s. 47).

Homework: opettele ja kirjoita kappaleen 3 sanastot (s. 40, 43) > harjoittele Quizletissä https://quizlet.com/457993262/high-five-3-kappale-3-flash-cards/

 

AI:

 • Teimem yhdyssanaharjoituksia koneella ja kirjoitimme vihkoon yhdyssanoja, joissa on yhdysmerkki.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 24.

YM:

 • Tunnistimme kasvi-ja eläinlajeja.
 • Tarkistimme vihkoista, että niissä on jakson aikan tehdyt vihkomuistiinpanot ja tehtävät.
 • Jokainen sai Lähiympäristö- jakson lamppulauseet ja Kertaa oppimaasi- monisteen. Ympäristöopin koe on keskiviikkona 27.10.

Tiistai 12.10.

SA:

Pesemme kädet ja kuuntelemme Einkaufen-laulun ♪ ♪ Kinderlied Einkaufen – Ich kaufe alleine ein – Kinder werden groß – Hurra Kinderlieder.

Kuuntelemme, suomennamme ja toistamme kappaleen 13. Luemme saksaksi. Saamme sanastoihin leiman.

Opettelemme tehtävän 4 (s. 158 – 159) sanonnat ulkoa. Teemme suullisen paritehtävän 12 (s. 164).

Hausaufgabe: kertaa kappale 10 >  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1gmp

MA:

 • Milli s. 118-119, lisätehtävät s. 120-121
 • Kotiläksyksi kotimökki 27

AI:

 • Teemme yhdessä harjoituksia yhdyssanoista.
 • Teemme Välkyn harjoituskirjasta s. 22.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 23.

 

Maanantai 11.10.

YM:

 • Kertasimme opeteltuja kasvilajeja eri metsätyypeistä.
 • Teimme Aivot-materiaalista tehtävän Kertaa opiskellut kasvilajit.

MA:

 • Aloitimme jakolaskujakson. Jokainen asetti itselleen tavoitteen tälle jaksolle Milli s. 112.
 • Teimme Milli s. 114-115, lisätehtävät s. 116-117
 • Kotiläksyksi kotimökki 26

AI:

 • Kävimme läpi Välkky s. 35 yhdyssanoja ja yhdysmerkkiä.
 • Teimem koulussa vihkotehtävän 3, jossa piti keksiä ainakin 8 yhdyssanaa annetuista sanoista.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävä 4. Keksi ainakin 10 itselle tärkeää ihmistä tai eläintä, joissa käytät yhdysmerkkiä. Samaa loppuosaa (esim. serkku) saa käyttää vain  kerran.

Perjantai 8.10.

SA:

Kuuntelemme Bahn, Bus, Boot –laulun ♪ ♪ Kinderlied Familienausflug – Bahn Bus Boot – Hurra Kinderlieder.

Harjoittelemme kappaletta 13 Tarja Virtasen sivustolla          https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/13-ich-kaufe-ein.

Teemme fahren-tehtävät kappaleesta 13.

Suomennamme kappaleen 13.

Hausaufgabe: kuuntele, opettele, kirjoita ja toista kappaleen 13 sanat (s. 156)

Schönes Wochenende.

Torstai 7.10.

MA:

 • Koe

AI:

 • Tarkistamme ja teemme loppuun harjoituskirja s. 20-21
 • Välkky s. 34 vihkotehtävät 1 ja 2

 

 

Keskiviikko 6.10.

EN: saksanlukijoiden A2-englanti (kaksoistunti)

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun Wash Your Hands Song | Music for Kids | The Singing Walrus.

Valitsemme englanninkielisen nimen.

Pelaamme peliä 18 (s. 36, 23).

Laulamme Do you have a pet? -laulun (s. 24). Toistamme eläinsanat. Piirrämme ja sanomme englanniksi. Esitämme ja kysymme Are you ___?

Teemme tehtävät 3 – 6.

Toistamme sanaston 8a (s. 43). Kuuntelemme kappaleen 3. Teemme tehtävät 11 ja 12.

Kuuntelemme ja toistamme Action 14a -tehtävän (s. 28). Käymme läpi englannin perusmonikkoa luokan tavaroilla ja leikkieläimillä. Teemme tehtävät 15 – 17.

Homework: suomenna ja lue kappale 3 (s. 24 – 27)

 

YM:

 • Kertasimme metsien eläinlajeja. Kuuntelimme eläinten ääniä ja luimme eläimiin liittyvät kuvatekstit Aivot- materiaalista Metsätyypit- kappaleesta.
 • Teimme jokainen Aivot- materiaalissa kappaleen Kertaa opittuja eläinlajeja.

AI:

 • Kirjoitimme loppuun OneDriveen tarinan salaperäisestä karttakirjasta, joka oli aloitettu viime viikon torstaina. Tulostimme tarinat ja liimasimme uuteen tarinavihkoon. Tarinat luetaan ääneen luokassa perjantaina.
 • Osa ehti tehdä Välkyn harjoituskirjasta s. 20. Kotiläksyksi tuli kaksi tehtävää Välkyn harjoituskirjasta s. 20-21.

Maanantai 4.10.

YM:

 • Aivot- materiaalista luku 7 Pidä huolta ympräistöstäsi.
 • Luimme ja kuuuntelimme kappaleen koulussa ja jokainen teki sähköiset tehtävät.
 • Teimme vihkomuistiinpanot.

MA:

 • Kertaamista kokeeseen. Teimme Millistä s. 103 ja s. 107 sekä lisätehtäviä näiltä sivuilta.
 • Kotiläksyksi tuli s. 106 Katsastus.

AI:

 • Puhekielestä kirjakieleksi Välkky s. 32-33.
 • Teemme tunnilla tehtävät 1 ja 2.
 • Kotiläksyksi tehtävä 3 s. 33.

 

Perjantai 1.10.

SA:

Kuuntelemme Kaufen-laulun (s. 39).

Teemme tehtävät 4 – 8.

Hausaufgabe: kertaa kappaletta 11              https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1bfm 

 

KU:

MA:

 • Milli s. 98-99, lisätehtävät s. 100-101
 • Kotiläksyksi kotimökki 23

Ai:

 • Lukutunti

Torstai 30.9.

MA:

 • Milli s. 94-95, lisätehtävät s. 96-97
 • Kotiläksyksi kotimökki 22

AI:

 • Teimme tunnilla Välkky s. 31 vihkotehtävät 1 ja 2.
 • Loimme koneella Äidinkieli-kansioon uuden word- asiakirjan, jonka nimesimme Salaperäinen karttakirja. Kirjoitimme wordiin fantasiatarinaa karttakirjasta. Ohje Välkky s. 31 +-tehtävä.
 • Ei tullut läksyä.

Keskiviikko 29.9.

EN:

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun                            https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU.

Laulamme vielä High Five! -laulun.

Laulamme värilaulun (High Five 1 / 2).

Kuuntelemme kappaleen 2. Luemme englanniksi. Teemme A/B-tehtävän. Pelaamme muistipeliä (kappaleen aineistot), Spin the wheel sekä Flip cards. Saamme sanastoihin leiman.

Arvuuttelemme vielä ikää ja perhesanoja.

Teemme kappaleen 2 tehtävät loppuun.

Toistamme kappaleen 3 eläinsanat. Kerromme eläinten värin englanniksi. Arvuuttelemme Do you have ___?

Homework: tutustu kappaleeseen 3 (s. 24 – 27)

 

AI:

 • Teimme tunnilla Välkyn harjoituskirja s. 19.
 • Kuuntelimme tekstikirjasta tarinan Maailman reunan yli.
 • Kotiläksyksi tuli lukea uudestaan Välkky s. 30-31 ja tehdä vihkotehtävät 3a,b,c, ja + vihkoon. Muista otsikko!

YM:

 • Kertasimme kappaletta Suomi on tuhansien soiden maa.
 • Teimme vihkomuistiinpanot:
 • Teimme monisteen suotyypeistä.
 • Katsoimme ohjelman Suon elämää.

Tiistai 28.9.

SA:

Kuuntelemme Kaufen-laulun (s. 39).

Toistamme kappaleen 13 sanat (s. 156). Esitämme ja sanomme saksaksi.

Teemme tehtävät 1 – 3.

Hausaufgabe: kuuntele, suomenna, lue ja toista kappale 13 (s. 37 – 39)

 

MA:

 • Milli s. 90-91, lisätehtävät s. 92-93
 • Kotiläksyksi kotimökki 21

AI:

 • Aloitamme jakson kieli ja Kirjoittaminen Välkky s. 28-29.
 • Teemme kuullun ymmärtämisen.
 • Teemme vihkotehtävät 2 ja 3 Välkky s. 28.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 18.

 

Maanantai 27.9.

YM:

MA:

 • Milli s. 86-87, lisätehtävät s. 88-89
 • Kotiläksyksi kotimökki 20

AI:

 • Teimme luetun ymmärtämisen.

UE:

 • Kertasimme oppimaamme Johannes Kastajasta.
 • Vaihdoimme istumapaikat.

 

Perjantai 24.9.

SA:

Kerro pöytäryhmälle huoneestasi ja kodistasi

In meinem Zimmer gibt es ____.

In meinem Zuhause gibt es ___. Saamme leiman salkkutyöhön.

Teemme vielä tehtävän 8 (s. 150) Lyypekistä. Teemme kuuntelun 14.

Toistamme kappaleen 13 sanat. Harjoittelemme Tarja Virtasen sivustolla https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/13-ich-kaufe-ein.

Hausaufgabe: harjoittele kappaleen 13 asioita Tarja Virtasen sivustolla https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/13-ich-kaufe-ein

 

Torstai 23.9.

MA:

 • Milli s. 83, lisätehtävät s. 84-85
 • Kotiläksyksi kotimökki 19

AI:

 • Teimme itsearvioinnin omasta uutisesta.
 • Välkyn harjoituskirja s. 16-17.
 • Kotiläksyksi moniste Minä lukijana. Vastaa kokonaisilla virkkeillä ja mieti vastaukset kunnolla. Vastaukseksi ei riitä en tiedä.

Lukeminen - Värinautit

Tiistai 21.9.

SA:

Pesemme kädet ja kuuntelemme Ich bin cool –laulun Ich bin cool.

Piirrä kappaleen 12 sanoja vihkoon > pari sanoo saksaksi > +.

Toistamme kappaleen 12. Harjoittelemme Tarja Virtasen sivustolla            https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1rug prepositioita ja tekstitehtäviä.

Saamme vihkoihin leiman.

Hausaufgabe: tee Mein Zimmer und mein Zuhause -työ (12, s. 152)

 

MA:

 • Milli s. 78-79, lisätehtävät s. 80-81
 • Kotiläksyksi kotimökki 18.

AI:

 • Luemme tunnilla tesktin Majakka Välkky s. 24-25.
 • Teemme tunnilla vihkotehtävät 1 ja 2 Välkyn s. 25.
 • Kotiläksyksi vihkotehtävä 3a,b,c Välkyn s. 25.

 

Maanantai 20.9.

 

YM:

 • Luimme Aivot- materiaalista luvun Metsätyypit ja teimme siihen sähköisiä tehtäviä.
 • Teimme vihkomuistiinpanot:
 • Kotiläksyksi tuli moniste aiheesta Metsätyypit.

MA:

 • Milli s. 74-75, lisätehtävät s. 76-77
 • Kotiläksyksi kotimökki 17

AI:

 • Viimeistelimme uutiset.
 • Ei tullut kotiläksyä.

UE:

 • Tähti s. 20-21 Johannes Kastaja.
 • Vihkomuistiinpanot, otsikko Johannes Kastaja:
  • Johannes Kastaja pukeutui ja söi erikoisesti. Hän opetti ihmisiä kovalla äänellä.
  • Johannes kertoi, että hänen jälkeensä tulee suurempi. Hän tarkoitti Jeesusta.
  • Jeesuksen kasteen jälkeen kyyhkynen laskeutui Jeesuksen päälle ja taivaasta kuului Jumalan ääni. ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt.”

 

Perjantai 17.9.

SA:

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa  Das Hände-Waschen Lied 👏🏻 [Hände waschen muss ein jedes Kind] – Kinderlieder mit Bobby.

Kertaamme es gibt -rakennetta. Mietimme Es ist –rakennetta. Teemme s. 148 – 151.

Teemme kuuntelutehtävän 13 (s. 152).

Hausaufgabe: opettele ja kirjoita kappaleen 12 sanat (s. 143 ) > +

KU:

 • Tällainen minä olen- kollaasi loppuun.
 • Puhumme kylmistä ja lämpimistä väreistä.Teemme kuvisvihkoon väritystyön kylmillä ja lämpimillä väreillä.
 • https://i.pinimg.com/originals/52/99/c9/5299c995d77f84c6924c4dbb015665b6.jpg
 • Warm and cold colors on the color wheel

 

MA:

 • Milli s. 70-71, lisätehtävät s. 72-73.
 • Kotiläksyksi kotimökki 16.

AI:

 • Jatkamme uutisen kirjoittamista.
 • Jos uutinen on valmis, luetaan kirjaa.

 

Keskiviikko 15.9.

EN: saksanlukijoiden A2-englanti (kaksoistunti) High Five 3: teksti- ja työkirja

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun          https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU.

Laulamme vielä High Five! -laulun.

Laulamme värilaulun (s. 18). Opettaja kysyy kappaleen 2 tavaroita ja niiden värejä. Leikimme arvuuttelua (tavaroita oranssissa muovipussissa / cd-soitinhylly, vihreä laatikko): Is it ___?

Teemme tehtävät 1 – 7.

Toistamme sanaston 8a (s. 31). Kuuntelemme kappaleen 2. Teemme tehtävät 10 – 12. Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 2.

Kuuntelemme Action! 14a. Arvuuttelemme ikää ja perhesanoja. Teemme tehtävän 15.

Homework: opettele ja kirjoita kappaleen 2 sanastot (s. 28, 31)

 

AI:

 • Aloitamme kirjoittamaan omaa uutista suunnitelman pohjalta.

YM:

 • Aivot materiaalista Lähiympäristö- jakson luku1: Liikenneturvallisuus.
 • Nyt on liikenneturvallisuusviikko ja maanantaina puhuimme pimeällä näkymisestä.
 • https://www.youtube.com/watch?v=6FmRxD9cLwo
 • Kotiläksynä Aivot- materiaalista Liikkenneturvallisuuden vihkotehtävät. Vastaa kokonaisilla virkkeillä.
  1. Miksi on tärkeä noudattaa liikennesääntöjä?
  2. Mitkä liikennesäännöt ovat mielestäsi tärkeimmät? Nimeä kolme.
  3. Keksi ja piirrä oma liikennekyltti. Voit miettiä millaista kylttiä tarvittaisiin kotimatkalla, koulun käytävällä tai kaupassa.

Tiistai 14.9.

SA:  teksti- ja työkirja So ein Zufall 1 (kappale 12)

Katsomme vielä Wo ist die Katze? -videon Wo ist die Katze? Präpositionen/Verhältniswörter lernen | Learn German prepositions.

Tarkistamme s. 153. Harjoittelemme vielä prepositioita pöytäryhmän kanssa

AUF HINTER IN UNTER VOR.

Piirrämme ja sanomme saksaksi kappaleen 12 sanoja (pöytäryhmän kanssa).

Harjoittelemme Es gibt (hier) -rakennetta. Mietimme, mitä luokassa on ja ei ole sekä teemme kysymyksiä (s. 36, 24 – 25 tekstikirjasta). Kysymme pöytäryhmän kanssa Gibt es hier ___? Teemme s. 148 – 149.

Hausaufgabe: opettele kappaleen 12 sanat (s. 143)

 

MA:

 • Milli s. 66-67, lisätehtävät s. 68-69
 • Kotiläksyksi kotimökki 15

AI:

 • Teemme tunnilla Välkyn harjoituskirja s. 13.
 • Luemme tunnilla uutisia. Luemme Välkyn harjoituskirjasta yhdessä uutisen s. 14. Teemme tehtävät 1b ja c sekä 2. Kotiläksyksi tulee Välkyn harjoituskirja s. 15 tehtävä 1d.

Maanantai 13.9.

MA:

 • Milli s. 62-63, lisätehtävät s. 64-65
 • Harjoittele kertolaskuja, ensi viikolla pidämme kertotaulutestin.
 • Kotiläksyksi kotimökki 14

Ai:

 • Teemme valmiiksi suunnitelman omaa uutista varten. Ohje Välkky s. 23. Ajatuskartan pohjalta kirjoitamme uutisen keskiviikkona.
 • Kotiläksynä tehdä ajatuskartta loppuun.

UE:

 • Kuuntelimme Lasten raamatusta kertauksena tarinan viisaista miehistä ja puhuimme vielä siitä, mitä itämaan tietäjistä tiedetään.
 • Kuuntelimme Lasten Raamatusta kertomuksen Kadonnut poika  (noin 21 minuutin kohdalla) ja puhuimme siitä, minkälaista koulua Jeesuksen aikana käytiin.
 • Kotiläksyksi tuli lukea Tähti-kirjasta s. 18-19 sekä tehdä vihkoon vihkotehtävät 1a, 1b ja 2. Otsikoksi Temppelin 12-vuotias opettaja. Muista vastata kokonaisilla virkkeillä.

Perjantai 10.9.

SA:

Katsomme Wo ist die Katze? -videon Wo ist die Katze? Präpositionen/Verhältniswörter lernen | Learn German prepositions.

Harjoittelemme pöytäryhmän kanssa

AUF HINTER IN UNTER VOR.

Teemme s. 146 – 147. Suomennamme kappale 12 pöytäryhmän kanssa.

Teemme s. 153.

Hausaufgabe: s. 153

 

MA:

 • Milli s. 58-59, lisätehtävät s. 60-61
 • Kotiläksyksi kotimökki 14

 

Torstai 9.9.

MA:

 • Teimme matikan kokeen.
 • Ei tullut läksyä.

AI:

 • Tarkistimme harjoitukirjasta s. 11 läksyn ja teimme s. 12 tehtävän 3a.
 • Kotiläksyksi tuli harjoituskirjasta s. 12 tehtävä 3b.
 • Teimme ajatuskarttasuunnitelmaa uutisen kirjoittamista varten.

Muuta:

 • Pidimme oppilaskuntavaalit.
 • Puhuimme valinnaisesta ja niiden ryhmäjaoista. Ensimmäinen valinnaisen päivä on tostaina 16.9. Valinnaisen päivä on klo 8.15-13.15.

Keskiviikko 8.9.

EN: saksanlukijoiden A2-englanti (kaksoistunti)

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun                              https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU.

Laulamme vielä High Five! -laulun.

Kuuntelemme kappaleen 1. Luemme sen englanniksi pöytäryhmän kanssa. Teemme kaksi A/B-tehtävää. Saamme leiman sanastoihin.

Kuuntelemme Action! 16 -tehtävän (s. 16). Kertaamme olla-verbin yksikön.

Kuuntelemme kuuntelun 19 (s. 24).

Esittelemme perheemme valokuvasta.

Pelaamme peliä 21 (s. 24, 17).

Teemme Now I can! (s. 25).

Toistamme kuvasanaston 2 lelut (s. 18 – 19). Piirrämme ja sanomme englanniksi. Kysymme värejä.

Homework: suomenna ja lue kappale 2 (s. 18 – 21)

 

AI:

 • Tarkistimme ajatuskartat Välkyn harjoituskirjasta s. 10.
 • Kotiläksyksi tuli Välkyn harjoituskirja s. 11.
 • Luimme Välkyn tekstikirjasta s. 22 uutisesta.
 • Aloimme suunnitella omaa uutista ajatuskarttana. Keskelle piti keksiä oman uutisen aihe.

YM:

 • Teimme vihkomuistiinpanot Metsän kerroksista.
 • Lue kotiläksynä vihkomuistiinpanot. Peitä muistiinpanot ja tee läksymoniste metsän kerroksista ilman muistiinpanoja.

Tiistai 7.9.

SA:

Pesemme kädet ja kuuntelemme kissalaulun.

Harjoittelemme talosanoja Quizletissä                      https://quizlet.com/502676784/zimmer-fur-kleine-kinder-flash-cards/ sekä https://quizlet.com/504102641/mobeln-fur-kleine-kinder-flash-cards/.

Teemme kappaleen 12 tehtävät 1 – 3.

Hausaufgabe: harjoittele paikansanoja s. 100

 

MA:

 • Milli s. 50-53.
 • Koulussa piti saada tehtyä s. 50. jos se jäi kesken, se tuli loppuun läksyksi. Lisäksi läksyksi tuli vaihtelevasti s. 51 tai s. 52.

AI:

 • Teimme Välkystä s. 21 tehtävän 4 eli vertailijan vihkoon.
 • Kotiläksyksi tuli Välkyn harjoituskirjasta s. 10.

 

Maanantai 6.9.

YM:

 • Kertasimme Jokamiehenoikeudet tekemällä Aivoista tiivistelmä- tehtävän.
 • Kotiläksyksi tuli moniste Jokamiehenoikeuksista.
 • Jokainen luki Aivot- materiaalista luvun 4: Suomen metsät. Jatkamme tätä aihetta seuraavalla yllin tunnilla.

MA:

 • Milli s. 47, lisätehtävät s. 48-49.
 • Kotiläksyksi kotimökki 11 ja s. 47 loppuun, jos se jäi kesken.

AI:

 • Luimme Välkystä s. 20 ja 21.
 • Teimme yhdessä tehtävän 2 vihkoon (ajatuskartta).
 • Kotiläksyksi tuli s. 21 tehtävä 3 vihkoon.

UE:

 • Luimme Tähti-kirjasta s. 15-17.
 • Teimme vihkomuistiinpanot.

Perjantai 3.9.

SA:

Pesemme kädet ja kuuntelemme kissalaulun.

Harjoittelemme verbintaivutusta verbikuvakorteilla.

Toistamme kappaleen 12 sanaston. Esitämme sanoja ja sanomme saksaksi.

Opettelemme auf, hinter, in, unter, vor laatikon avulla. Laitamme koulutavaroita eri paikkoihin ja sanomme paikan sanan saksaksi.

Harjoittelemme huonekaluja (s. 36): piirrämme ja arvaamme. Harjoittelemme Quizletissä https://quizlet.com/504102641/mobeln-fur-kleine-kinder-flash-cards/.

Hausaufgabe: kuuntele ja suomenna kappale 12 (s. 35 – 36)

Schönes Wochenende.

 

MA:

 • Kertasimme allekkainlaskua ja teimme tehtäviä kappaleista 8,9, ja 10.
 • Ei tullut läksyä.
 • Matikan koe to 9.9.

AI:

 • Oppilaskuntavaaliehdokkaat pitivät puheet.
 • Lukutunti

Muuta:

 • Teimme kasviot loppuun.

 

Torstai 2.9.

MA:

 • Milli s. 42-43, lisätehtävät s. 44-45
 • Kotiläksyksi kotimökki 10

AI:

 • Teimme alkudiagnostisen kokeen. Ei tullut läksyä.

Muuta:

 • Teimme kasviota.
 • Puhuimme oppilaskuntavaaleista ja ehdokkaat tekivät mainoksen.

Keskiviikko 1.9.

EN:

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun            https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU.

Laulamme vielä High Five! -laulun.

Laulamme Ten little fingers –laulun ja harjoittelemme numeroita 1 – 12 liikuntatehtävillä.

Toistamme perheenjäsenet (s. 12 – 13) ja leikimme vettä kengässä.

Teemme tehtävät 6 ja 7 (s. 17 – 18).

Toistamme sanaston 9a (s. 19). Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 1.

Teemme tehtävät 11 – 14.

Teemme vielä Action-tehtävän 16 ja siihen liittyvät tehtävät 17 ja 18.

Homework: kuuntele, opettele, toista ja kirjoita kappaleen 1 sanastot (s. 16, 19) + ota mukaan valokuva perheestäsi (lainaan)

AI:

 • Jatkamme tietotekstin käsittelyä.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 9.

Ylli:

 • Jatkamme kasviota.
 • Puhumme Jokamiehen oikeuksista. Aivot- materiaalista kappale Jokamiehenoikeudet.

Tiistai 31.8.

SA:

Kertaamme kappaleen 11. Kuuntelemme ja toistamme. Piirrämme ruokia ja sanomme saksaksi. Tarjoilemme ruokia ja juomia. Kerromme, mistä ruuasta pidämme ja mistä emme:

Ich mag (nicht) ____.

Kertaamme s. 94 verbejä: Ich will ___. / Ich mag ___.

Teemme pöytäryhmän kanssa numerosaneluja (s. 30).

Tschüs.

MA:

 • Milli s. 38-39, lisätehtävät s. 40-41
 • Kotiläksyksi kotimökki 9

AI:

 • Teimem kasviota.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 8.

 

Maanantai 30.8.

MA:

 • Milli s. 34-35, lisätehtävät s. 36-37
 • Kotiläksyksi kotimökki 8

AI:

 • Luimme Välkystä s. 18-19 Tietotekstistä.
 • Vihkoon otsikko Tietoteksti.
 • Vastasimme vihkoon seuraaviin kysymyksiin s. 19 majakkatekstistä:
  1. Mikä on tekstin pääotsikko?
  2. Mitkä ovat tekstin väliotsikot?
  3. Mitä tietoa saat kvuasta ja kuvatekstistä?
  4. Mitä tiesit aiheesta etukäteen?

UE:

 • Luimme Tähti-kirjasta s. 12-14 Neljä evankeliumia Jeesuksesta.
 • Teimme vihkomuistiinpanot:

 

 

Perjantai 27.8.

SA:

Katsomme Sissi-elokuvan loppuun [German/Deutsch | Ganzer Film] Sissi 1955  (13 minuuttia katsomatta).

Kuuntelemme ja toistamme kappaleet 8 – 10. Esitämme huoneita ja sanomme saksaksi. Esitämme kappaleen 10 sanontoja.

Schönes Wochenende.

Torstai 26.8.

Kirjastoautovuoro klo 10!

MA:

 • Milli s. 30-31, lisätehtävät s. 32-33
 • Kotiläksyksi kotimökki 7

AI:

Lisäksi:

 • Jatkamme kasvion tekemistä PowerPointilla.
 • Puhumme oppilaskuntavaaleista.

 

Keskiviikko 25.8.

Englanti: saksanlukijoiden A2-englanti

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun                              https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU. Käymme pöytäryhmän kanssa keskustelun:

Hi / Hello. What’s your name? My name’s ___. Nice to meet you.

Jatkamme Colourful London –osiota. Harjoittelemme värejä: menemme muistipeliä kuvakorteilla ja leikimme värikuningasta.

Teemme Welcome-osion. Harjoittelemme numeroita 1 – 12. Heitämme noppaa, hypimme narua, pyöritämme hulavannetta ja laskemme matematiikkaa. Harjoittelemme tervehdyksiä musiikin avulla.

Toistamme numerot vielä kappaleesta 1 (s. 12). Kerromme ikämme. Harjoittelemme perheenjäseniä vettä kengässä -leikillä. Esittelemme perheenjäsenemme (go-tehtävä). Teemme tehtävät 1 – 6.

Homework: lataa Otso-sovellus > kuuntele, suomenna, toista ja lue kappale 1 (s. 12 – 15)

 

AI:

 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 7 tehtävä 2.
 • Teemme Power Pointilla kasviota.

Ylli:

 • Jatkamme Kasvin rakenne- kappaletta Aivoista.
 • Vihkomuistiinpanot:Kasvin osien tehtävät:
  • Juuri: Kasvi kiinnittyy maahan. Kasvi saa juurilla maasta ravinteita ja vettä.
  • Varsi: . Kasvi pysyy pystyssä. Vesi ja ravinteet kulkevat varressa kasvin eri osiin.
  • Lehti: Lehdet keräävät auringonvaloa ja niissä tapahtuu yhteyttäminen.
  • Kukka: Kasvit lisääntyvät kukkien avulla.

 

 • Opettele läksynä kasvin osien tehtävät ja kertaa yhteyttäminen.

Tiistai 24.8.

Saksa:

Kuuntelemme kirjan kissalaulut.

Pelaamme kertauspeliä. Kuuntelemme kappaleen 5 ja teemme suullisen tehtävän.

Kertaamme kappaleet 6 ja 7. Kuuntelemme ja toistamme kappaleen kerrallaan. Kerromme perheestämme.

Hausaufgabe: kertaa kappaleet 6 – 10 kotona (kuuntele ja lue)

 

MA:

 • Milli s. 26-27, lisätehtävät s. 28-29.
 • Kotiläksyksi kotimökki 6.

AI:

 • Käymme vielä läpi kappaletta Pyörällä päästään.
 • Käymme läpi Power Point esitysken tekemistä kasvion tekemistä varten.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 6.

 

Maanantai 23.8.

YM

 • Kuvasimme vielä kasvioon kasveja. Yhdistimme yllin liikuntaan ja kävimme metsässä tutkimassa varpukasveja, sammalia ja jäkälää.
 • Läksynkuulusteluna kyselin kasvin osat.

MA:

 • Yhteen- ja vähennyslaskua allekkain. Milli s. 22-23,  lisätehtävät s. 24-25.
 • Kotiläksyksi kotimökki 5 sekä perussivut (s.22-23) loppuun.

AI:

 • Luimme Välkystä s. 16-17 Pyörällä päästään.
 • Teimme tunnilla vihkotehtävän 1, osa ehti tehdä myös tehtävän 2.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 3a,b,c.

UE:

 • Tähti s. 6-11. Keskustelimem Rooman valtakunnasta ja sen suuruudesta ja tutkimme kartalta sen rajoja.
 • Teimme vihkomuistiinpanot:
  • Pyhä maa
  • Rooman keisari hallitsi armeijoineen suurta osaa maailmaa 2000 vuotta sitten.
  • Rooman valtakunnan alueeseen kuuluivat myös Palestiina ja sen pääkaupunki Jerusalem.
  • Juutalaiset kokoontuivat pääsiäisenä Jerusalemiin juhlimaan Israelin kansan vapautumista Egyptin orjuudesta.

 

Perjantai 20.8.

Saksa:

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa  Das Hände-Waschen Lied 👏🏻 [Hände waschen muss ein jedes Kind] – Kinderlieder mit Bobby.

Kuuntelemme ja toistamme kappaleet 1 – 4 kappale kerrallaan. Näyttelemme kappaleet 1 ja 2. Teemme kappaleiden 3 ja 4 suulliset pariharjoitukset.

Hausaufgabe: kertaa kappaleet 1 – 5 kotona (kuuntele ja lue)

Keskiviikko 18.8.

Englanti: saksanlukijoiden A2-englanti

Pesemme kädet ja kuuntelemme käsien pesu –laulun                            https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE.

Istumme pienryhmissä samoilla paikoilla kuin saksan tunneilla.

Laulamme tervehdyslaulun                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU. Laulamme laulun uudelleen ja opimme What’s your name? -kysymyksen ja vastauksen. Vaaleanpunainen apurimme Mr Piglet kiertää vielä kysymässä kaikilta nimen. Kysymme ja vastaamme pöytäryhmäläisille:

WHAT’S YOUR NAME?

MY NAME IS ________.

Harjoittelemme ja kerromme kesätekemisiä:                  https://quizlet.com/518445044/flashcards. Esitämme ja arvaamme. Teemme kesälomatyön salkkuvihkoihin:

MY SUMMER HOLIDAY (piirrämme ja kirjoitamme)

SUMMER

SUN

SWIM

SWING

ICE CREAM

FISH

BEACH

Kuuntelemme vielä tarinan                                                                          Not This Bear A First Day of School Story by Alyssa Satin Capucilli.

Saamme uuden englannin tekstikirjan, työkirjan, pikkuvihon (ja salkkuvihon).

Kuuntelemme High Five! -laulun (s. 6). Teemme työkirjan s. 7 – 12 ja tekstikirjan s. 7 – 11. Harjoittelemme tervehdyksiä ja värejä musiikin, leikkien ja kuvakorttien avulla.

Homework: päällystä englannin työkirja ja salkkuvihko

Bye-bye.

Tiistai 17.8.

Saksa:

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa  Das Hände-Waschen Lied 👏🏻 [Hände waschen muss ein jedes Kind] – Kinderlieder mit Bobby.

Laulamme Biene Majan Schön, dass du das bist –laulun Sing mit der Biene Maja! ✿ Hallo, hallo, schön, dass du da bist! ✿.

Luemme Das kleine Muffelmonster –kirjan uudelleen. Kertaamme koulusanastoa: koulutavaroita ja verbejä.

Kerromme, mitä koulutavaroita meillä on tai ei ole sekä mitä osaamme tai emme osaa.

Ich habe (keinen) ___. Ich kann (nicht) ___.

Piirrämme ja arvaamme koulutavaroita.

Saamme saksan kirjat ja vihot takaisin.

Tschüs.

Perjantai 13.8.2021

Saksa:

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa  Das Hände-Waschen Lied 👏🏻 [Hände waschen muss ein jedes Kind] – Kinderlieder mit Bobby.

Opettaja kertoo istumapaikan. Saksan ja englannin tunneilla on samat istumapaikat. Kertaamme nimen kysymisen ja kertomisen:

Wie heißt du? Ich heiße ___.

Laulamme Biene Majan Schön, dass du das bist –laulun Sing mit der Biene Maja! ✿ Hallo, hallo, schön, dass du da bist! ✿.

Luemme uudelleen Millis erster Schultag –kirjan. Kertaamme värejä, eläimiä ja vaatteita. Kerromme, mistä väristä pidämme, mikä eläin meillä on ja mitä vaatteita meillä on päällä.

Ich mag ___. Ich habe ___. Ich habe ___ an.

Tschüs.