3.A

Pe 27.11.

Sissi-elokuva (ensimmäinen) 30 min.

 

UE:

To 26.11.

Pesemme kädet sein-verbin tahdissa    https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall.

Toistamme ja luemme kappaletta 4.

Harjoittelemme ensin parikeskustelua. Suoritamme sen sitten suullisena kokeena. Arviointiasteikko on erinomainen = ausgezeichnet hyvä = gut tyydyttävä = befriedigend välttävä = ausreichend puutteellinen = mangelhaft ungenügend = heikko.

Bis morgen.

AI

 • Luimme Heinähattua ja Vilttitossua ja vastasimme kirjan kysymyksiin.
 • Ei tullut läksyä, mutta voit halutessasi lukea kotona kirjaa vähän eteenpäin.

Ke 25.11.

MA:

 • Kertasimme monisteiden avulla laskujärjestystä ja sanallisia tehtäviä.
 • Ei tullut läksyä.

AI:

 • Luimme Välkystä s. 56-57 Kirjailija Siri Kolusta.
 • Teimme tunnilla vihkotehtävän 1a,b,c s. 57.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 2a,b,c s. 57. Saa tehdä myös +-tehtävän.

Ylli:

 • Jatkoimme Ihmiset Suomessa- kappaletta. Teimme monisteen kappaleen asioista.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 1a ja b sekä 2 Tutkimusmatkan s. 91.

 

Ti 24.11.

Pesemme kädet Sissi-elokuvan tahdissa                          https://www.youtube.com/watch?v=I_lkVuMlD_w.

Harjoittelemme kappaleen 4 asioista Tarja Virtasen sivustolla    https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall.

Toistamme kappaleen 4. Luemme sitä parin kanssa saksaksi. Teemme loput tehtävät.

Schönen Tag noch.

Hausaufgabe: opettele kappale 4 ulkoa > suullinen koe kappaleesta 4

 

MA:

 • Teimme kokeen jakolaskuista.

AI:

 • Luimme Välkystä s. 54-55 Vilja varastetaan.
 • Teimme koulussa vihkotehtävän 1a,b, ja c s. 55.
 • Kotiläksyksi vihkotehtävä 3a,b,c s. 55. saa tehdä myös +-tehtävän.

Ylli:

 • Luimme Aivot- materiaalista Ihmiset Suomessa ja teimme materiaalin tehtäviä.
 • Koitläksyksi tuli lukea Tutkimusmatka- kirjasta s. 88-91.

Pe 20.11.

Pesemme kädet ja laulamme Ich bin –lauluja.

Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 4. Luemme sen saksaksi monta kertaa. Opettelemme tarinan kysymykset ja vastaukset ulkoa.

Mahlzeit.

Kirjoitamme kappaleen 4 sanat vihkoon. Opettelemme sanoja sanalukukortilla.

Schönes Wochenende.

Hausaufgabe: opettele kappaleen 4 sanat sanalukukortilla ja kirjoita sanat loppuun (s. 35)

To 19.11.

Pesemme kädet ja laulamme kirjan Ich bin –laulun (s. 42).

Teemme tehtävät 9 – 2 (s. 41 – 45).

Bis morgen.

Hausaufgabe: opettele olla-verbi Tarja Virtasen sivustolla harjoitellen  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall

Ke 18.11.

MA:

 • Milli s. 146-147, lisätehtävät s. 148-149
 • Kotiläksyksi Katsastus s. 150, saa tehdä myös s. 151 sekä 152-153 harjoitteluna kokeeseen.

AI:

 • Välkky s. 53 vihkotehtävät 1a,b,c, ja saa tehdä +.
 • Aloitimme lukemaan Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten riiviö. Jokaisesta luvusta vastataan kysymyksiin kirjallisuusvihkoon.

Ylli:

 • Luimme Aivot- materiaalista Suomi-jaksosta luvun Asut Suomessa.
 • Teimme vihkoon jakson aloitussivun, johon kirjoitettiin otsikko Suomi. Sivulle piti pirtää ja kirjotitaa Suomeen liittyviä asioita. Sivulla piti olla Suomen lippu piirrettynä ja väritettynä.
 • Tee Suomi- sivu loppuun kotona.

Ti 17.11.

Pesemme kädet iänkysymislaulun tahdissa                                    https://www.youtube.com/watch?v=AtCkRG_cHlM.

Laulamme myös Ich bin –laulun ja opettelemme olla-verbin taivutuksen. Harjoittelemme nopalla ja teemme s. 39 – 41.

Schönen Tag noch.

Hausaufgabe: harjoittele vielä numeroita Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall + opettele kertomaan ikäsi

 

MA:

 • Milli s. 142-143, lisätehtävät s. 144-145
 • Kotimökki 33

AI:

 • Teimme tunnilla harjoituskirjan s. 32-33
 • Kotiläksyksi tuli lukea Välkystä s. 52-53

Ylli:

 • Teimme Koululaiskyselyn 2020.
 • Harjoittelimme kirjautumista Wilmaan.
 • Linkki kyselyyn on oppilaiden wilmassa viesteissä.

 

Ma 16.11.

MA:

 • Milli s. 138-139, lisätehtävät s. 140-141
 • Kotiläksyksi kotimökki 32

AI:

 • Kuuntelimme tarinaa ja vastasimme tarinan kysymyksiin.
 • Tutkimme Välkky s. 50-51 uuden jakson aloitusaukeamaa.
 • Teimme vihkoon tehtävät 2 ja 4.
 • Kotiläksyksi tuli tehtävä 3.
 • Otimme käyttöön uudet kirjallisuusvihkot.

 

Pe 13.11.

Pesemme kädet iänkysymislaulun tahdissa                                        https://www.youtube.com/watch?v=AtCkRG_cHlM.

Toistamme kappaleen 4 sanat. Teemme lauseita ryhmissä. Kuuntelemme kappaleen 4.

Mahlzeit.

Tee tehtävät 4 – 6 (s. 37).

Hausaufgabe: kuuntele, suomenna ja lue kappale 4 (s. 13-14)

To 12.11.

Pesemme kädet lyhtylaulun tahdissa                              https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY.

Pelaamme kertauspeliä. Teemme substantiivikertausmonisteen.

Teemme numerotehtävän 7 (s. 38). (aloitettu)

Laulamme iänkysymislaulua                                                  https://www.youtube.com/watch?v=AtCkRG_cHlM ja katsomme iänkysymisvideon https://www.youtube.com/watch?v=W3LmWGnaVao. Kierrämme kysymässä Wie alt bist du?

Hausaufgabe: harjoittele numeroita Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall + opettele kertomaan ikäsi

 

AI:

 • Teimme sanelun ja kirjoitimme kuvauksen loppuun.
 • Ei tullut läksyä, mutta muista lukea kirjaa!

 

Ke 11.11.

AI:

 • Teimme kokeen.
 • Puhuimme vierasperäisistä kirjaimista.
 • Huomenna 12.11. kirjastoautovuoro klo 9.50!

MA:

 • Milli s. 134-135, lisätehtävät s. 136-137.
 • Kotiläksyksi kotimökki 31

Ylli:

 • Tutkimme maailman karttaa ja sitä, missä Suomi sijaitsee.
 • Kävimme Aivot materiaalista läpi Suomi- jakson johdannon.

Ti 10.11.

36. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet lyhtylaulun tahdissa                                    https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY.

Laulamme vielä toisen lyhtylaulun                                        https://www.youtube.com/watch?v=oixRjkUsV1g.

Tutustumme Martinpäivän historiaan                                        https://www.youtube.com/watch?v=CdJPDlO3m6s.

Kuuntelemme kirjan tarinan Pyhästä Martista (s. 72-74).

Katsomme päiväkodin lyhdynaskartelusta videon                    https://www.youtube.com/watch?v=Gc6fUMcU9ec.

Hausaufgabe: pyydä nimi sanakokeeseen

AI:

 • Luimme Välkystä s. 44-45 Miten kirjoitan kuvauksen.
 • Teimme koulussa suunnitelman omasta hirviöstä suunnitelmaruudukon avulla.
 • Kirjoitimme kertovan kuvauksen omasta hirviöstä. Jos kuvaus jäi kesken, sen voi tehdä kotona loppuun. Koulussakin on mahdollista myöhemmin kirjoittaa se loppuun.
 • Läksyksi tuli moniste, jossa toisella puolella on tehtäviä yhdyssanoista ja toisella puolella äänteen kestosta. Tee molemmilta puolilta ainakin yksi tehtävä. Voit tehdä koko monisteen harjoitteluna kokeeseen.

MA:

 • Milli s. 131, lisätehtävät s. 132-133.
 • Kotiläksyksi kotimökki 30.

Ma 9.11.

AI:

 • Kertasimme oikeinkirjoitusasioita.
 • Teimme Välkyn harjoituskirjasta s. 30-31.
 • Kotiläksyksi tuli Virkemoniste.
 • Äidinkielen koe oikeinkirjoituksesta ke 11.11.

MA:

 • Milli s. 126-127, lisätehtävät s. 128-129.
 • Kotiläksyksi kotimökki 29.

UE:

Pe 6.11.

35. saksan tunti: 3A pe

Pesemme kädet Was ist das? -laulun tahdissa.

Luemme kappaleen 3 saksaksi.  Teemme sanakokeen kappaleesta 3.

Mahlzeit.

Harjoittelemme numeroloruja (s. 36, 42, 44). Harjoittelemme numeroita 1 – 12 nopilla, hulavanteella, hernepusseilla ja korteilla.

Hausaufgabe: harjoittele numeroita Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/4-so-ein-zufall

To 5.11.

AI:

 • Välkyn harjoituskirja s. 28 läksyksi.
 • Teimme tunnilla Välkyn harjoituskirjasta s. 29 tehtävän 4.
 • Kirjoitimme tunnilla oppimiskeskustelukaavakkeen (arviointikeskustelukaavake). Muista näyttää se kotona.

Pelaa verbipeliä parin kanssa (s. 27). Tee salkkuvihkoon työ itsestä otsikolla Ich (s. 24).

Teemme tehtävän 2 (s. 34). Katsomme videon saksankielisistä nuorista  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund ja esittelemme heidät: Das ist Lukas. Er ist nett.

Kirjoitamme kappaleen 3 sanat vihkoon.

Hausaufgabe: opettele kappaleen 3 sanat sanalukukortilla > SANAKOE

Ke 4.11.

Ylli:

 • Teimme kokeen. Hyvin keskityitte ja annoitte muille koerauhan!

MA:

 • Milli s. 122-123, lisätehtävät s. 124-125
 • Kotiläksyksi mökki 28

AI:

 • Välkkky s. 43 tehtävä 3 kotiläksyksi
 • Tunnilla teimme harjoituskirjasta s. 26-27.

Ti 3.11.

33. saksan tunti: ti 3A

Pesemme kädet ja katsomme pronominivideon              https://www.youtube.com/watch?v=bQJ97qacP4c.

Harjoittelemme er- ja sie-pronomineja koulun ihmisillä ja nukeilla. Teemme tehtävät s. 32 – 33.

Hausaufgabe: harjoittele kappaleen 3 sanoja sanalukukortilla

 

MA:

 • Milli s. 118-119, lisätehtävät s. 120-121
 • Kotiläksyksi kotimökki 27

AI:

 • Tunnilla puhuimem virkkeestä ja harjoittelimme virkkeen tunnusmerkkejä. Luimme Välkystä s. 42. Teimme s. 43 vihkotehtävät 1a,b, ja c.
 • Kotiläksyksi tuli s. 43 vihkotehtävät 2a,b,c. Saa tehdä halutessaan myös +-tehtävän.

Ylli:

 • Kertasimme kokeeseen.
 • Harjoittele kotona vielä kokeeseen. Voit kuunnella ja lukea sähköisestä materiaalista kappaleita jaksosta Minä ihmisenä ja lukea lamppulauseita monisteesta. Kokeessa saa olla mukana vihko ja lamppulausemonisteet.

 

Ma 2.11.

AI:

 • Luimme Välkyn tekstikirjasta s. 40 Hirviön painajainen.
 • Teimme koulussa vihkotehtävät 1 ja 2.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 3a,b,c, s. 41. Saa tehdä myös +-tehtävän.

MA:

 • Kertasimme kertolaskuja, laskujärjestystä ja sanallisen laskun laskemista.
 • Kotiläksyksi tuli tehdä moniste loppuun tai pohdintatehtävämoniste.

UE:

Pe 30.10.

32. saksan tunti pe

Kuuntelemme kappaleen 3 ja suomennamme sen.

Teemme substantiivien suvut –laatikon (s. 29 – 31).

Mahlzeit.

Jatkamme substantiivitehtäviä (s. 31 – 32) + 1 (s. 34).

Hausaufgabe: katso Tarja Virtasen sivustolta  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/3-im-garten substantiivivideot

To 29.10.

31. saksan tunti: 3a

Pesemme kädet Adjektive, Nomen, Verben –laulun tahdissa    https://www.youtube.com/watch?v=lX_ZaGWqE40.

Toistamme kappaleen 3 sanat. Harjoittelemme Quizletissä  https://quizlet.com/51326012/so-ein-zufall-1-lektion-3-flash-cards/.

Katsomme kaksi substantiivivideota Tarja Virtasen sivustolta  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/3-im-garten.

Teemme tehtävän 2.

Hausaufgabe: kuuntele, suomenna ja toista kappale 3 (s. 12)

 

AI:

 • Kaikki saivat yllin koetta varten monistenipun, jota pitäisi lukea kokeisiin.
 • Luimme ainakin jo alkua monisteista ja kertasimme opittua. Harjoittelimme, miten kokeeseen voisi valmistautua.
 • Monisteessa on siis jakson Minä ihmisenä sähköisen materiaalin kappaleiden lamppulauseet eli tärkeät kohdat sekä joka kappaleeseen yksi kertaustehtävä.
 • Lamppulauseet ja vihko saavat olla mukana kokeessa keskiviikkona.

Ke 28.10.

MA:

 • Teimme matikan kokeen.
 • Torstaina taas kertotaulukoe ajan kanssa.

Ylli:

 • Jatkoimme aihetta Miksi pitää syödä ja keskustelimme levosta, syömisestä ja liikkumisesta ja niiden tärkeydestä.
 • Teimme kaksi monistetta aiheeseen liittyen.
 • Yllin koe jaksosta Minä ihmisenä keskiviikkona 4.11. Harjoittelemme kokeen tekemistä ja huomenna äidinkielen tunnilla luemme läpi jakson lamppulauseita, jotka saa kotiin monisteena. Kokeessa saa olla vihko ja omat muistiinpanot esillä.

AI:

 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirjasta s. 25.

 

 

Ti 27.10.

29. saksan tunti

Pesemme kädet Adjektive, Nomen, Verben –laulun tahdissa  https://www.youtube.com/watch?v=lX_ZaGWqE40.

Harjoittelemme kappaleen 2 sanoja sanalukukortilla. Kirjoitamme mustat sanat vihkoon. Kysy parilta kappaleen 2 sanoja, anna parille +.

Hausaufgabe: tutustu kappaleeseen 3

 

MA:

 • Teimme tunnilla s. 110 loppuun sekä s. 11 tehtävän 6.
 • Teimme kertotaulukoetta ajan kanssa.
 • Harjoittele kokeeseen.
 • Kotiläksyksi moniste, josta pitää tehdä ainakin 3 tehtävää.

AI:

Ylli:

 • Aivot materiaalista luimme kappaleen Miksi pitää syödä? jaksosta Minä ihmisenä.
 • Teimme sähköiset tehtävät sekä vihkotehtävät 1,2 ja 3.

Ma 26.10.

MA:

 • Teimme kertotaulukokeen ajan kanssa. Kokeessa on aika, jonka aikana pitäisi saada 20 laskua laskettua. Tänään oli ensimmäinen kerta ja teemme koetta useamman kerran, jotta laskut tulevat sujuvammaksi.
 • teimme tunnilla Millistä Katsastusta s. 110. Jatkamme sitä vielä huomenna.
 • Kotiläksyksi Milli s. 111 tehtävät 3 ja 4.

AI:

 • Puhuimme yhdyssanoista. Luimme Välkystä s. 38.
 • Teimme koulussa Välkyn vihkotehtävän 1a ja b s. 39.
 • Kotiläksyksi tuli Välkyn s. 39 vihkotehtävät 3a,b,c. Saa tehtdä myös 3+- tehtävän.
 • Teimme Välkyn harjoituskirjasta s. 22, jossa käsiteltiin diftongia.

UE:

 

Pe 23.10.

28. saksan tunti: 3a

Pesemme kädet Adjektive, Nomen, Verben –laulun tahdissa  https://www.youtube.com/watch?v=lX_ZaGWqE40.

Teemme tehtävät 2 (s. 22), 4 (s. 23), 7 ja 8 (s. 25) sekä 9 ja 1 (s. 26).

Schönes Wochenende.

UE:

 • Luimme Tähti kirjasta s.30-31 Joosef ja kateelliset veljet.
 • Katsoimme Nasta raamiksesta jakson Suosikkipoika Jooset.
 • Mietimme, millaisista asioista olemme itse olleet kateellisia.

 

To 22.10.

Kirjastoauto klo 9.50!

AI:

 • Välkyn harjoituskirjasta teimme tunnilla s. 20.
 • Kotiläksyksi Välkyn harjoituskirja s. 21.

27. saksan tunti: 3a to

Pesemme kädet Adjektive, Nomen, Verben –laulun tahdissa  https://www.youtube.com/watch?v=lX_ZaGWqE40.

Kertaamme kaupungissa olevia paikkoja: Kirche, Schule, Museum, Supermarkt, Park, Kiosk, Restaurant, Polizei, Bank, Post, Markt. Opettaja sanoo paikan > esitä. Esitä parin kanssa > pari arvaa. Mieti vielä parin kanssa sopiva tekeminen eri paikkoihin (saksaksi).

Harjoittelemme kappaletta 2 Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/2-in-siebenburg.

Harjoittelemme kappaleen 2 sanastoa sanalukukortilla.

Ke 21.10.

Ota kirjastokortti mukaan huomenna, 3A kirjastoautovuoro klo 9.50!

MA:

 • Milli s. 107, lisätehtävät s. 108-109
 • Kotiläksyksi kotimökki 25

AI:

 • Välkky s. 37, tehtävät 1 ja 2.
 • Kotiläksyksi s. 37 tehtävä 3.

Ylli:

 

Ti 20.10.

MA:

 • Milli s. 102-103, lisätehtävät s. 104-105
 • Koitläksyksi kotimökki 24
 • Opettele 9 kertotaulu ulkoa!

AI:

 • Kertasimme äng-äännettä.
 • Teimme Välkystä s. 35 tehtävät 2 ja 3 vihkoon.
 • Kotiläksyksi tuli harjoituskirjasta s. 19.

Ylli:

 • Luimme Aivot materiaalista Minä ihmisenä jaksosta Ketään ei kiusata. Teimme jakson sähköisiä tehtäviä. Voit kerrata materiaalia kotona.
 • Kotiläksyksi tuli moniste 1 eli tehtävät 1,2 ja 3.

26. saksan tunti

Pesemme kädet verbivideon tahdissa                            https://www.youtube.com/watch?v=wFeFEmB0CHs.

Mietimme osaamiamme verbejä    gehen, laufen, rennen, springen, hüpfen, reiten, spielen, lesen, schreiben, zeichen,  essen, trinken, schwimmen. Esitämme ja sanomme verbejä saksaksi minä- ja sinämuodossa parin kanssa. Teemme s. 24 – 25.

Ma 19.10.

AI:

 • Muistelimme aakkosjärjestystä ja vierasperäisiä kirjaimia.
 • Teimme Välkystä s. 35vihkotehtävät 1a,b,c,d ja +.
 • Kotiläksyksi tuli harjoituskirjasta s. 18 tehtävät 12 ja 3. Tehtävän 1 teimme koulussa.

MA:

 • Milli s. 98-99, lisätehtävät a. 100-101.
 • Opettele 8 kertotaulu!
 • Kotiläksyksi kotimökki 23.

UE:

 • Luimme Tähti kirjasta s. 28-29 Veljeni, annatko anteeksi?
 • Teimme vihkotehtävät 1, 2a ja 2b.

 

Pe 9.10.

25. saksan tunti

Pesemme kädet verbivideon tahdissa                            https://www.youtube.com/watch?v=wFeFEmB0CHs.

Teemme oman verbipelin: kirjoitamme verbit suomeksi ja pelaamme parin kanssa.

Mahlzeit.

Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 2. Kuuntelemme toisen kerran ja esitämme sen.

Teemme tehtävän 3 (s. 23).

Hausaufgabe: harjoittele kappaleen 2 asioita Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/2-in-siebenburg

Schöne Ferien.

Tänään:

UE:

 • Luimme kirjasta s. 26-27 Kuka saa siunauksen?
 • Vihkoon otsikoksi kirjan otsikko.
 • Vastasimme vihkoon kysymyksiin 1b,2b ja 3.

To 8.10.

Englanti: työpistetyöskentelyä, ei läksyä.

24. saksan tunti: 3a to 8.10.

Pesemme kädet verbivideon tahdissa                                https://www.youtube.com/watch?v=wFeFEmB0CHs.

Harjoittelemme lisää verbejä kuvakorteilla.

Toistamme kappaleen 2 sanaston. Teemme tehtävän 1. Kuuntelemme kappaleen 2. Harjoittelemme sanaston verbeillä minälauseita Ich spiele. / Ich reite.

Hausaufgabe: kuuntele, toista, suomenna ja lue kappale 2  http://tiedostot.otava.fi/aanet/soeinzufall1/

AI:

 • Lukutunti.
 • Läksyksi tuli lukea kirjaa ja tehdä moniste lukemastaan kirjasta.

Ke 7.10.

MA:

 • Milli s. 95, lisätehtävät s. 96-97
 • Kotiläksyksi mökki 22

Ylli:

 • Kävimme läpi Supersankarisarjakuvat.
 • Teimme ristikon ystävyydestä.
 • Kotiläksyksi moniste, jossa on sanasokkelo ja sarjakuva.

AI:

 • Puhuimme vielä puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.
 • Lue kotiläksynä kirjaa ainakin 15 minuuttia.
 • Huomenna lukutunti, voit tuoda kotoa oman kirjan.

 

 

Ti 6.10.

MA:

 • Kertaa 6 ja 7 kertotauluja.
 • Teimme 10monkeys matikkapelistä kertolaskuja.

AI:

 • Puhuimme puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.
 • Kuuntelimme tampereenkiäliset uutiset.
 • Luimme Välkystä s. 32.
 • Teimme tunnilla tehtävät 1a-i.
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 2a,b ja c s. 33.

Ylli:

 • Luimme Aivot materiaalista Ystävällisesti yhdessä- kappaleen ja teimme sen tehtäviä.
 • Kotiläksyksi tuli moniste Hyvä ystävä.

Englanti: kokeeseen kertausta. Tee kotona Review-tehtäviä s. 52 alkaen. Jokaisella on omat läksyt merkattuna työkirjaan. (Koe 22.10)

23. saksan tunti: 3a ti

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                    https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Esitä kappaleen 1 sanoja, pari sanoo saksaksi. Kysy parin kanssa kappaleen 1 sanoja.

Kuuntelemme kappaleen 1. Luemme sen saksaksi parin kanssa. Esitämme kappaleen kohtaus kerrallaan.

Mikäli on aikaa, harjoittelemme vielä Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund.

Laulamme laulun 1 (s. 14).

Hausaufgabe: kuuntele ja laula kotona eläinlaulua                https://www.youtube.com/watch?v=osQgeM6uFJg

Ma 5.10.

AI:

 • Luimme toisille ääneen viime viikon hirviötarinat.
 • Keskustelimme siitä, mikä on mielipide ja mikä on tosiasia.
 • Luimme Välkystä s. 30 Terrrrveisiä Hirrrrmukalliosta!
 • Teimme s. 31 vihkotehtävät 1a,b ja c.
 • Kotiläksyksi tuli s. 31 vihkotehtävät 3a,b ja c.

MA:

 • Teimme kuuden kertotaulukyselyn.
 • Milli s. 90-91, lisätehtävät s. 92-93.
 • Kotiläksyksi kotimökki 21.
 • Opettele 7 kertotaulu.

UE:

 

Pe 2.10.

Tänään oli teemapäivä, jonka aiheena oli hyvinvointia itselle ja toisille.

 • Pohdimme asioita, joista olemme kiitollisia värittämällä helmiä kiitollisuuden helminauhaan.
 • Rentouduimme.
 • Puhuimme ystävyydestä ja siitä, millainen on hyvä ystävä.
 • Keskustelimme myös siitä, mitä on kiusaaminen ja miten siihen voidaan puuttua.
 • Juttelimme yhdenvertaisuudesta ja jokainen teki sarjakuvan yhdenvertaisuuden supersankarista ja siitä, mitä supersankari tekee, kun näkee jotakin kohdeltavan väärin.

Hyvää viikonloppua!

22. saksan tunti

Aloitamme tunnin reippaalla tervehdyslaululla                       https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA ja pesemme samalla kädet.

Tervehdi ympärillä olevia eri tavoilla:  Hallo / Servus / Guten Morgen / Guten Tag. Wie geht’s? Gut, danke.

Harjoittelemme vielä kohteliaisuussanoja laulamalla          https://www.youtube.com/watch?v=lMOfasJcuQY.

Mahlzeit (Mittagessen).

Ojenna lähellä oleville (mielikuvitus)lahjoja Bitte (schön / sehr). Danke (schön).

Harjoittelemme vielä myönteisiä adjektiiveja            https://quizlet.com/264037788/flashcards. Kehu lähellä olevaa sanomalla  Du bist nett / mutig / hübsch / stark / klug.

Jos jää aikaa, voimme käyttää hularengasta (Hula-Hoop). Sanomme renkaan pyörittäjälle Sehr gut / Super / Prima.

Schönes Wochenende.

To 1.10.

21. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                  https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Teemme tehtävän 8. Kerromme tehtävän asiat parille saksaksi.

Teemme tehtävän 1 (s. 19).

Harjoittelemme kappaleen 1 sanoja sanalukukortilla.

Kirjoita kappaleen 1 mustat sanat vihkoon:

a) laita otsikko sivun ylälaitaan b) kirjoita sanat suomeksi sivun oikealle puolelle joka toiselle riville c) kirjoita sanat saksaksi suomenkielisten sanojen viereen ulkomuistista d) tarkista lopuksi oikeinkirjoitus.

Hausaufgabe: opettele kappaleen 1 sanasto sanalukukortilla

 

Ylli:

AI:

 • Kirjoitimme tarinan otsikolla Päivä hirviökoulussa.
  • Ketä hirviökoulussa on?
  • Mitä siellä tapahtuu?
  • Mitä yllättävää tapahtuu?
  • Miten tarina loppuu?
 • Jos tarina jäi kesken, kirjoita se loppuun kotona. Lue tarinasi ja harjoittele lukemaan se sujuvasti ääneen.

Huomenna on teemapäivä, ei tarvita koulukirjoja mukaan.

Ke 30.9.

MA:

 • Milli s. 86-87, lisätehtävät s. 88-89
 • Kotiläksyksi mökki 20
 • Opettele 6 kertotaulu!

AI:

 • Teimme tunnilla harjoituskirjan s. 16-17
 • Kotiläksyksi tuli vihkotehtävät 2 ja 3 tekstikirjan s. 28-29

Suunnistus sujui tänään liikunnassa hienosti! Muista, että huomenna ei ole liikuntaa, vaan ylliä!

Torstaina kirjastoautovuoro, kirjastokortti mukaan!

 

Ti 29.9.

20. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Harjoittelemme sanalukukortin käyttöä.

Kuuntelemme ja suomennamme kappaleen 1.

Teemme tehtävän 3 (s. 15). Teemme tehtävät 4A ja 7.

Laulamme laulun 1 (s. 14).

Hausaufgabe: harjoittele kappaleen 1 sanastoa Tarja Virtasen sivustolla  https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund

MA:

 • Milli s. 82-83, lisätehtävät s. 84-85
 • Kotimökki 19 läksyksi

AI:

 • Kuuntelimme tarinan hirviökoulusta.
 • Kotiläksyksi s. 29 tehtävä 4 vihkoon. Otsikko hirviökoulun säännöt.

Ylli:

 • Kävimme aivot materiaalista läpi jaksosta Minä ihmisenä kappaleen Kaikki tunteet ovat sallittuja.
 • Kotiläksyksi moniste tunteista.

Huomenna suunnistusta! Pidämme taas kaksoistunnin liikuntaa eli huomenna ei ole ylliä. Torstaina sen sijaan on ylliä eikä liikuntaa.

MA 28.9.

MA:

 • Milli s. 78-79, lisätehtävät s. 80-81
 • Kotimökki 18 läksyksi

AI:

 • Teimme Välkyn harjoituskirja s. 14-15 sekä sanelun tunnilla.
 • Ei tullut läksyä.

UE:

 • Luimme s. 22-23 ja etsimme Raamatusta vastaukset s. 23 Johtolankatehtäviin.
 • Kirjoitimme vihkoon muistiinpanot:
  • Otsikko Jumala kutsuu Abrahamia
   • Israelin kansan kertomus alkaa Abrahamista.
   • Jumala kutsui Abrahamin uuteen maahan.
   • Jumala lupasi Abrahamille suuren suvun.
   • Abrahan luotti Jumalaan.

Pe 25.9.

19. saksan tunti: 3A (pe)

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Liimaamme läksyohjeen vihkoon.

Harjoittelemme [s], [z] ja suhu-s-äänteitä tehtävissä 8 ja 9.

Kertaamme vielä substantiivien artikkeleita ein/der, ein/das, eine/die ja harjoittelemme kappaleen 1 sanastoa Tarja Virtasen sivustolla

https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund.

Kuuntelemme kappaleen 1.

Hausaufgabe: kuuntele, toista, lue ja suomenna kappale 1  http://tiedostot.otava.fi/aanet/soeinzufall1/

To 24.9.

Huomenna osallistumme koneilla tutkimukseen. Saa ottaa mukaan omat kuulokkeet.

AI:

 • Teimme Luetun ymmärtämisen.
 • Ei tullut läksyjä.

Ylli:

 • Käsittelimme loppuun kappaleen Luottamus on tärkeää (Aivot- materiaali).
 • Teimme tehtävät s. 8 ja 10 koneella ja s. 11 tehtävät vihkoon (otsikko Luottamus on tärkeää). Jokainen teki arvioinnin s. 13 koneella. Muistithan käydä yhteenvetosivulla?

18. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                      https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Katsomme myös saksankielisten nuorten esittelyvideon                https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund ja esittelemme itsemme samalla tavalla.

Hallo. / Guten Tag. / Servus. Ich heiße _____. Ich komme aus Tampere, aus Finnland.  Tschüs. / Auf Wiedersehen. / Servus.

Harjoittelemme ich- ja ach-äänteitä (s. 12).

Opettelemme vielä tervehdyksiä Tarja Virtasen sivustolla                https://peda.net/iitti/lukio/oppiaineet/saksa/asetv/so-ein-zufall-1/1-oh-ein-hund sekä laululla että tehtävissä 5 ja 6.

Mikäli jää aikaa, harjoittelemme vielä tervehdyksiä musiikin tahdissa.

Ke 23.9.

AI:

 • Teimme toistokirjoituksen paperille.
 • Ei tullut läksyjä.

MA:

 • Milli s. 74-75, lisätehtävät s. 76-77
 • Kotiläksyksi kotimökki 17

Tänään ei ollut ylliä, vaan pidimme kaksi tuntia liikuntaa, jotta ehdimme suunnistaa ja etsiä rasteja. Ylliä on poikkeuksellisesti huomenna!

 

Torstaina on taas kirjastoato. Muista ottaa mukaan kirjastokortti!

 

Ti 22.9.

17. saksan tunti

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa  https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Teemme tehtävän 2 loppuun (s. 15). Esitämme sanoja ja arvaamme. Harjoittelemme vielä Quizletissä https://quizlet.com/59725389/so-ein-zufall-1-lektion-1-flash-cards/. Teemme sanalukukortin. Saamme tekstikirjat.

Hausaufgabe: harjoittele vielä kappaleen 1 sanastoa Quizletissä

https://quizlet.com/59725389/so-ein-zufall-1-lektion-1-flash-cards/

AI:

 • Harjoittelimme esiintymistä lukemalla muille eiliset runot ja esittelemällä muille luokan edessä omat tietotekstit.

MA:

 • Milli s. 70-71, lisätehtävät s. 72-73
 • Kotiläksyksi kotimökki 16

Ylli:

 • Kyselen ilmansuunnat paperilla.
 • Aloitamme Aivot- materiaalista uuden jakson Minä ihmisenä.
  • Kappale 1: Luottamus on tärkeää.
  • Lue materiaalista kaikki sivut.
 • Kotiläksyksi moniste aiheesta Luottamus on tärkeää.

Ma 21.9.

AI:

 • Lue Välkky s. 24 Eläimiä
 • Kotiläksy tehtävät 3. a,b ja c vihkoon. Saa tehdä myös +-tehtävän. Muista vastata virkkeellä!
 • Koulussa teimme tehtävät 2abc+ sekä +- tehtävän, jossa piti kirjoittaa runo eläimestä.

MA:

 • Milli s. 66-67, lisätehtävät s. 68-69.
 • Kotimökki 15 läksyksi.

UE:

 • Luemme koulussa Paimenten jäljillä s. 20-21
 • Teimme koulussa vihkotehtävät 1 ja 2.

 

Pe 18.9.

16. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                        https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme tutun nimenkysymislaulun                                  https://www.youtube.com/watch?v=80i9KwH2mRc. Otamme saksankielisen nimen ja kysymme parin nimeä saksaksi musiikin tauotessa.

Mahlzeit.

Toistamme kappaleen 1 sanaston äänitteen perässä. Teemme tehtävän 2 (s. 15).

Hausaufgabe: harjoittele sanastoa Quizletissä  https://quizlet.com/59725389/so-ein-zufall-1-lektion-1-flash-cards/

To 17.9.

AI:

 • Teimme harjoituskirjasta loppuun s. 13
 • Luimme tehtyjä tietotekstejä ja jokainen antoi kaveripalautteen tekstistä toiselle.
 • Lue netistä tai lehdestä joku mielenkiintoinen uutinen.
  • Kirjoita uutisen otsikko äidinkielen vihkoon.
  • Kirjoita otsikon alle lyhyt kuvaus siitä, mistä uutisessa kerrottiin.

15. saksan tunti: 3A

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                      https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Kuuntelemme vielä kulkuneuvolaulun https://www.youtube.com/watch?v=bltpjXhBgsA.

Saamme saksan työkirjat luokan takaa (So ein Zufall 1, Ûbungen), mikäli emme ole vielä saaneet kirjoja. Teemme tehtävät 1-7.

Esitämme ja arvaamme satuhahmoja (s. 9).

Esitämme ja arvaamme myös s. 8 sanoja.

Harjoittelemme vielä nimen kysymistä (s. 10).

Hausaufgabe: päällystä työkirja (jos et ole vielä päällystänyt)

Ke 16.9.

AI:

 • Teimme tunnilla Välkyn harjoituskirjasta s. 12-13 tehtävät 1 a ja 1b
 • Välkky vihkotehtävät 2a ja 2b s. 23

Ylli:

 • Luimme Aivot- materiaalista Turvallisesti koulutielle -> Opetellaan karttataitoja
 • Teimme vihkoon ilmansuuntaruusukkeen ja kirjoitimme siihen ilmansuunnat.
 • Opettele ilmansuunnat ulkoa ensi viikoksi!

Ti 15.9.

AI:

 • Lue uudestaan Välkyn s. 22. Tee vihkoon tehtävät 1a,b ja c. Saa tehdä myös d ja e. Muista otsikko Uutinen!
 • Kirjoita tietoteksti loppuun, jos se jäi kesken!

MA:

 • Milli s. 58 loppuun
 • Matikan koe huomenna! Kertaa kokeeseen!

Ylli:

 • Tee karttatehtävä vihkoon (monisteet).

 

 

Ma 14.9.

AI:

 • Lue Välkky s. 22 Uutinen
 • Jos harjoitusvihkon s. 10 ajatuskartta oli tekemättä, muista tehdä se!
 • Huomenna kirjoitamme tietotekstit loppuun, katso että muistiinpanot ovat valmiit!

MA:

 • Milli s. 55 ainakin tehtävä 1 piti saada tehtyä, lisätehtävät s. 56-57
 • Kotiläksyksi mökki 13

 


Pe 11.9.

13. tunti 3A saksa

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                    https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Kysyn juomia, ruokia ja ruokailuvälineitä. Kuuntelemme vielä kulkuneuvolaulun https://www.youtube.com/watch?v=bltpjXhBgsA.

Piirrämme eläinkoululaisellemme koulutavaroita, kulkuneuvon, huonekaluja, ruokia ja juomia, vaatteita ja väritämme sen. Kirjoitamme sanat saksaksi.

Schönes Wochenende.

 

UE:

 • Puhuimme erilaisista tunteista.
 • Mieti kotona, mikä auttaa sinua, kun tuntuu, että olet vihainen.
 • Muista kotona kertoa jollekin, että hän on sinulle tärkeä ja rakastat häntä.

 

To 10.9.

AI:

 • Välkyn harjoituskirja s. 10
 • Aloimme suunnitella oman tietotekstin tekemistä.
  • Jokainen mietti aiheen ja alkoi kertä asiasta tietoa vihkoon ajatuskarttaan tai ranskalaisilla viivoilla.
  • Tietoa voi etsiä myös kotona.
  • Ensi viikolla kirjoitetaan tietoteksti.

12. tunti 3A saksa

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                    https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Ich heiße Moritz –laulu. Kertaamme tervehdyksiä sekä nimen ja voinnin kysymistä. Teemme pieniä keskusteluja (käsinukkejen ja pehmoeläinten avustamina).

Kertaamme vielä kehonosia kuvakorttien avulla ja katsomme Pipsa Possua (Peppa Wutz) https://www.youtube.com/watch?v=w24cXogs7JU (noin 9 min.).

Ke 9.9.

MA:

 • Milli s. 50-51, lisätehtävät s. 52-53
 • Kotiläksyksi kotimökki 12
 • Matikan koe ke 16.9.
  • Jakso 1 s. 3-61
  • Yhteen- ja vähennyslaskua
  • Allekkainlasku

AI:

 • Lue Välkky s. 21 teksti kirahvista
 • Tee kirahvista ajatuskartta äidinkielen vihkoon

Ylli:

 • Etsi lehdistä tai netistä 5 liikennemerkkiä, leikkaa ja liimaa yllin vihkoon.
 • Opettele valitsemasi liikennemerkit ja mitä ne tarkoittavat.
 • Voit myös vaihtoehtoisesti piirtää liikennemerkit.

 

Ti 8.9.

MA:

 • Milli s. 46-47 (ainakin s. 46 piti saada tehtyä). Lisätehtävät nopeille s. 48-49
 • Kotimökki 11 läksyksi

AI:

 • YK:n lukutaitopäivä
 • Lue kirjaa, uutisia tmv.  20 minuuttia. Valmistaudu huomenna kertomaan muille, mitä luit.

Ylli:

 • Teimme Aivot- materiaalista jaksosta Turvallisesti koulutielle -> 2. Turvallisesti lähiympäristössä
 • Voit kerrata materiaalista lamppulauseet ja tehdä vielä tehtäviä, jos niitä jäi tekemättä.
 • Lue kotiläksynä Tutkimusmatka kirjasta kappale 3: Liikenne sujuu yhteisillä säännöillä s. 12-15

 

11. saksan tunti 3A Syyskuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                        https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Guten Morgen –laulun                                          https://www.youtube.com/watch?v=U_bsAKAbYD8.

Harjoittelemme ja esitämme ruokia ja ruokailuvälineitä ja sanomme saksaksi.

Harjoittelemme vielä kulkuneuvoja Quizletin                     https://quizlet.com/500430848/fahrzeuge-fur-kleine-kinder-flash-cards/ ja lelujen avulla. Esitämme ja arvaamme. Laulamme vielä                                https://www.youtube.com/watch?v=bltpjXhBgsA.

Tschüs.

 

Ma 7.9.

MA:

 • Milli s. 42-43, ainakin tehtävät 1-3 piti saada tehtyä. Lisätehtävät nopeille s. 44-45.
 • Läksyksi kotimökki 10

AI:

 • Luimme Välkystä s. 18-19.
 • Kotiläksyksi tuli lukea Välkystä uudelleen s. 19.
 • Kirjoita vihkoon ainakin 4 virkettä leijonasta lukemasi perusteella.
 • Välkuyn harjoituskirjasta teimme s. 8-9. Ainakin s. 8 pitäisi olla tehtynä. Jos se on kesken, tee loppuun kotona.
 • Ota kouluun tiistaiksi kirja, jos et lainannut kirjastoautolta lokeroon kirjaa. Huomenna on lukutunti!

UE:

 • Puhuimme omista juurista ja teimme sukupuuta.
 • Kotona voi vielä kysellä ja keskustella omasta suvusta ja täydennellä puuta tarvittaessa.

 

Pe 4.9.

10. tunti 3A saksa Syyskuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                  https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Esittelemme pehmoeläimiä perheenjäseninä: Das ist meine Mutter. / Das ist mein Vater.

Essen: Mahlzeit.

Harjoittelemme ruokia kuvakorttien ja Tarja Virtasen sivuston avulla.

Tarjoilemme ja kiitämme ruuista: Bitte schön. Danke schön. Ja, bitte. Nein, danke.

Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende.

Ke 2.9.

MA:

 • Milli s. 39, lisätehtävät s. 40-41
 • s. 38 pelin voi pelata halutessaan kotona.
 • Kotimökki 9 läksyksi

AI:

 • Teimme loput alkudiagnostisesta kokeesta.
 • Jaoimme lukupassit. Huomenna kirjastokortti mukaan kirjastoautolle!

Ylli:

 • Lue s. 10-11 Tutkimusmatka- kirjasta

Teemapäivä to 3.9. klo 9-13.15!

 

TI 1.9.

Englanti: Lue kpl 1 hyvin tekstikirjasta. Tee teht. 14a ja b s. 21.

MA:

 • Milli s. 34-35, lisätehtävät s. 36-37
 • Kotimökki 8 läksyksi

AI:

 

Ma 31.8.

MA:

 • Milli s. 30-31, lisätehtävät nopeille s. 32-33
 • Kotimökki 7

AI:

 • Lue Välkky s. 16-17 Polkupyörällä kuuhun
 • Vihkotehtävät 1a,b ja c vihkoon (tehty tunnilla)
 • Vihkotehtävät 3 a ja 3b kotiläksynä.
 • Lisätehtävänä saa tehdä kotona vihkotehtävät 3 c ja 3+.

 

9. tunti 3A saksa Syyskuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Guten Morgen –laulun https://www.youtube.com/watch?v=U_bsAKAbYD8.

Harjoittelemme numeroita hyppynarun (Sprungseil) ja hula-renkaan (Hula-Hoop) avulla.

Harjoittelemme myös paikan pikkusanoja (prepositioita) sekä perhesanoja

https://quizlet.com/499012647/familie-fur-kleine-kinder-flash-cards/,

Piirrämme vielä eläinkoululaiselle koulutavaroita ja perheenjäseniä.

Schönen Tag noch.

To 27.8.

AI:

 • Kirjoitelma itsestä loppuun vihkoon.
 • Tarkista tekstisi. Katso Välkyn takakannesta tarkistamisohjeet.
 • Jos kirjoitelma on valmis, ei tullut läksyä.

KS:

 

8. tunti 3A saksa Elokuu 2020 (pe) 

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Luemme Muffelmonster-tarinakirjan loppuun ja esitämme sen.

Mahlzeit (ruoka-aika).

Harjoittelemme Quizletissä                                          https://quizlet.com/502676784/zimmer-fur-kleine-kinder-flash-cards/ ja https://quizlet.com/504102641/mobeln-fur-kleine-kinder-flash-cards/. Esitämme huonekaluja ja huoneita ja sanomme saksaksi.

Schönes Wochenende.

Ke 26.8.

MA:

 • Milli s. 26-27, lisätehtävät nopeille s. 28-29
 • Kotimökki 6

AI:

 • Esittely itsestä vihkoon. Ohje Väkky s. 15. otsikoksi oma nimi.

Ylli:

 • Aivot materiaalista kävimme läpi kappaleen Opiskellaan ympäristöoppia.
 • Kirjaudu sisään reppuun.
 • https://reppu.tampere.fi/
  • Minun työtilani-> 3lk. Turvallisesti kouluun->Opiskellaan ympäristöoppia
 • Kertaa kappale, lue erityisesti s. 5 Lampputeksti ja tee s. 15 Tiivistelmä tehtävä.
 • Koitläksy vihkotehtävä (moniste liimattuna vihkoon):
  1. Kirjoita virkkeitä, joissa käytät sanoja: Koe, läksyt, ryhmätyö, lukujärjestys, kertaaminen. Käytä apuna tunnilla oppimaasi ja kotona kertaamaasi sähkösien materiaalin tekstiä!
  2. Missä paikassa teet läksysi yleensä? Millaisesssa tilanteessa on helppo tehdä läksyjä? Piirrä ja kirjoita.

7. tunti 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                    https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana Hallo-laulun                          https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg.

Jatkamme tarinakirjaamme Das Kleine Muffelmonster: Viel Wirbel im Klassenzimmer –tarinakirjaa (5 aukeamaa). Kertaamme vielä koulutavaroita: pudotamme tavaroita parin kanssa ja pari arvaa tavaran; piirrämme tavaroita ja pari arvaa.

Harjoittelemme tarinakirjan avulla huoneita ja huonekaluja, myös Quizletissä            https://quizlet.com/502676784/zimmer-fur-kleine-kinder-flash-cards/ ja https://quizlet.com/504102641/mobeln-fur-kleine-kinder-flash-cards/. Esitämme huonekaluja ja huoneita ja sanomme saksaksi.

Kotiin tulee harjoitella huoneita ja huonekaluja tehtävälinkkien avulla.

Schönen Tag noch.

Ti 25.8.

MA:

 • Milli s. 22-23, nopeille lisätehtävät s. 24-25
 • Kotimökki 5

AI:

 • Välkyn harjoituskirja s. 7
 • Välkyn tekstikirja s. 15 Nyt suunnitellaan!
 • Äidinkielen vihkoon ajatuskartta itsestä.

Ylli:

 • Tutustuimme Aivot- materiaaliin. Kotiin tuli paperilla oppilaan ohjeet sähköiseen materiaaliin. Tunnukset löytyvät kansiosta.
 • Teimme materiaalista Näin käytät materiaalia- osion.
 • Muista palauttaa paperiversiosta s. 1 alaosa täytettynä opelle!

 

 

Ma 24.8.

MA:

 • Milli s. 18-19, lisätehtävät nopeille s. 20-21
 • Kotimökki 4

Ai:

 • Välkyn tekstikirja: Murren ja Riimin esittelysarjakuva s. 12 ja ohjeet keskustelijalle
 • Välkyn tekstikirja: Miten kirjoitan esittelyn? s. 14
 • Välkyn harjoituskirja s. 6 tehtävät 1a ja 1b.

UE:

 • Piirsimme vihkoon oman käden ja siihen pohdimme viisi asiaa, jotka ovat itsessä hyvää. Kirjoitimme asiat niin,että jokaiseen sormeen tuli yksi asia.
 • Kirjoitimnme vihkoon kolme asiaa, jotka ovat itsellä parannettavaa.
 • Pohdimme luokan yhteishenkeä ja sitä, että jokainen on tärkeä jäsen luokassa.
 • Teimme vihkoon seuraavat muistiinpanot:
  • Mukavassa luokassa autetaan ja kannustetaan.
  • Hyvä käytös tuo hyvää mieltä.
  • Yhdessä voi vaikuttaa.

 

 

6. tunti 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Guten Morgen –laulun                                          https://www.youtube.com/watch?v=U_bsAKAbYD8.

Luemme Das Kleine Muffelmonster: Viel Wirbel im Klassenzimmer –tarinakirjaa (5 aukeamaa). Esitämme sivut ja kertaamme värejä.

Kertaamme myös koulu- ja ruokasanastoa kuvakorteilla sekä quizlet.com-sivustolla        https://quizlet.com/501428475/essen-und-getranke-fur-kleine-kinder-flash-cards/.

Lopuksi lisäämme eläinkoululaisellemme koulu- ja ruokakuvia ja –sanoja vihkoon.

Kotiin tulee harjoitella linkistä ruoka- ja juomasanoja.

Schönen Tag noch.

5. tunti: 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                      https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana Hallo-laulun                            https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg.

Bitte schön. Danke schön. Mittagessen.

Kertaamme vielä värejä: joku tulee eteen ja sanoo värin saksaksi > kenellä on väriä, sanoo minä-lauseen saksaksi.

Luemme Milli-kirjan loppuun. Kertaamme vaatteita: joku tulee eteen ja sanoo vaatesanan saksaksi > kenellä on kyseinen vaate, sanoo minä-lauseen saksaksi.

Kotiin tulee harjoitella verbejä blogin linkistä                  https://quizlet.com/270369273/verben-fur-kleine-kinder-flash-cards/.

Lopuksi sanomme Tschüs.

To 20.8.

AI:

 • Välkyn harjoituskirja s. 4-5
 • Kirjoita vihkoon ainakin kolme virkettä otsikolla Kesälomalla.
  • Mitä teit, näit, koit kesälomalla?
  • Muista isot kirjaimet, sanavälit ja pisteet!

Ke 19.8.

Ylli:

 • Luimme kirjasta s. 6-9
 • Teimme luokan säännöt, otimme käyttöön yllin vihkon ja liimasimme säännöt monisteena vihkoon.
 • 3A säännöt:
  • Annan työrauhan.
  • Olen kiva kaveri muille. En kiusaa toisia.
  • Annan toisille oman tilan.
  • Kannustan muita.
  • Viittaan ja odotan vuoroani.
  • Puhun muille kauniisti.
  • Puhun omalla vuorollani.

AI:

 • Tarkistimme vihkotehtävät ja teimme tehtävän 2 s. 11. Tämä jäi eilen tunnilla vielä tekemättä.
 • Ope luki kirjaa Kasper, Jesper ja Joonatan
 • Täältä voit kuunnella Kardemumman raitiovaunulaulun:

MA:

 • Milli s. 14-15 Luvut 0-1000, lisätehtävät nopeille s. 16-17
 • Kotimökki 3

 

Ti 18.8.

MA :

 • Milli s. 10-11 ja kotimökki 2

AI:

 • Välkky tekstikirja s. 10-1 Omituisia otuksia
 • Vihkotehtävät 1-3 s. 11

Ylli:

 

4. tunti: 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                    https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana Hallo-laulun                    https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg.

Luemme Milli-kirjasta sivut 11 – 22. Kertaamme verbejä = teonsanoja, myös kuvakorteilla ja quizlet.com-sivustolla                              https://quizlet.com/270369273/verben-fur-kleine-kinder-flash-cards/. Esitämme ja sanomme lauseita minä-muodossa ich schwimme ja kirjoitamme vihkoon, mitä eläinkoululaisemme tekee.

Lopuksi kertaamme vielä värejä: joku tulee eteen ja sanoo värin saksaksi > kenellä on väriä, sanoo minä-lauseen saksaksi.

Kotiin tulee harjoitella verbejä blogin linkistä.

Lopuksi sanomme Tschüs.

 

 

Ma 17.8.2020

MA: Milli s. 6-7 ja kotimökki 1

AI: Välkyn hajroituskirja s. 2-3

 

3. tunti: 3A-saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana Hallo-laulun                      https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg.

Kertaamme vielä villieläimiä Quizlet-ohjelman avulla    https://quizlet.com/496687960/wilde-tiere-fur-kleine-tiere-flash-cards/ ja esittämällä.

Harjoittelemme myös vielä nimen kysymistä laululla      https://www.youtube.com/watch?v=80i9KwH2mRc. Kerromme vielä oman eläinhahmon nimen saksaksi.

Luemme Milli-kirjasta sivut 7 – 10. Esitämme kirjat tapahtumat.

Lopuksi sanommme Tschüs.

Kotiin tulee harjoitella lauluja blogisivuilta. 

2. tunti: 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Istumme väljästi, pulpetit erillään. Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana Hallo-laulun                                                        https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg.

Kertaamme tarinakirjan sivut 1 – 6.

Valitsemme eläinhahmollemme saksankielisen nimen.

Lopuksi sanomme Tschüs.

 1. tunti: 3A saksa Elokuu 2020

Pesemme kädet käsien pesu –laulun tahdissa                https://www.youtube.com/watch?v=340GxiA_EaI&t=13s.

Istumme väljästi, pulpetit erillään. Laulamme Maija Mehiläisen (Biene Maja) mukana  https://www.youtube.com/watch?v=DVzf0Rk7ycg ja palautamme mieliin tervehdyksen Hallo. Herra Ankka (herr Ente) tervehtii vielä kaikkia.

Opettelemme kysymään nimeä laululla                            https://www.youtube.com/watch?v=80i9KwH2mRc. Herr Ente kysyy nimen kaikilta ja teemme istumajärjestyksen.

Luemme uudelleen tarinakirjaamme Millis erster Schultag (6 ensimmäistä sivua).

Kertaamme villieläimiä Quizlet-ohjelman avulla        https://quizlet.com/496687960/wilde-tiere-fur-kleine-tiere-flash-cards/ ja valitsemme uuden eläinhahmon. Piirrämme eläimen uuteen tai vanhaan isoon vihkoon.

Lopuksi sanomme Tschüs.